اولین کانون هواداران دورتموند درجنوب شرق ایران

درود بر شیرهای طلایی وست فالن......... The first club of Dortmund fans in the Southeast of Iran

اولین کانون هواداران دورتموند درجنوب شرق ایران

درود بر شیرهای طلایی وست فالن......... The first club of Dortmund fans in the Southeast of Iran

اولین کانون هواداران دورتموند درجنوب شرق ایران

برای محبوب ترین و دوست داشتنی ترین تیم اروپا: دورتموند

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
نویسندگان


مربیان دورتموند                      

 

 

تا تاریخ

از تاریخ

مربی

تا کنون

1.07.2008

یورگن کلوپ

19.05.2008

13.03.2007

توماس دول

12.03.2007

19.12.2006

یورگن روبر

18.12.2006

1.07.2004

برت فان ماروایک

30.06.2004

1.07.2000

ماتیاس زامر

30.06.2000

16.04.2000

اودو لاتک

12.04.2000

5.02.2000

برند کراوس

4.02.2000

1.07.1998

 میشائل اسکیبل

30.06.1998

1.07.1997

نویو اسکالا

30.06.1997

1.07.1991

 اتمار هیتسفلد

30.06.1991

27.06.1988

هورست کوپل 

26.06.1988

20.04.1986

راینهارد زافتیگ 

20.04.1986

1.07.1985

پال سرانی 

30.06.1985

28.10.1984

اریش ریبک 

24.10.1984

1.07.1984

فریدهلم کنیتسکا 

30.06.1984

16.11.1983

 هورست فرانتس

15.11.1983

31.10.1983

 هانس دیتر تیپن هاور

23.10.1983

1.07.1983

اولی ماسلو 

30.06.1983

6.04.1983

 هلموت ویته

5.04.1983

1.07.1982

کارل هاینتس فلدکمف 

30.06.1982

1.07.1981

 برانکو زیبیتش

30.06.1981

11.05.1981

  رولف بوک

10.05.1981

1.07.1979

 اودو لاتک

30.06.1979

30.04.1979

 اولی ماسلو

29.04.1979

21.05.1978

 کارل هاینتس رول

30.04.1978

14.06.1976

اتو رهاگل

13.06.1976

1.02.1976

هورست بوتس

1.02.1976

1.07.1974

اتو کنفلر

30.06.1974

1.07.1973

 یانوس بدل

30.06.1973

2.03.1973

 دیتر کورات

 1.03.1973

3.01.1972

 هربرت بوردنسکی

1.03.1973

1.11.1972

 ماکس میشالک

31.10.1972

1.07.1972

 دتلف بروگمن

21.12.1971

1.07.1970

 هورست ویتسلر

30.06.1970

21.03.1969

 هرمان لیندرمن

17.03.1969

17.12.1968

هلموت اشنایدر

16.12.1968

18.04.1968

 اسوالد پفاو

10.04.1968

1.07.1966

 هاینتس موراخ

30.06.1966

1.07.1965

 ویلی مولتاوپ

30.06.1965

1.07.1963

 هرمان اپنهوف